Kurser för barn och ungdomar

 

Barnkurserna började för sju år sedan och flera av eleverna har varit med sedan starten. Nu går fyra grupper i åldrarna 5-16 år. Varje termin har jag ett tema och utifrån det fördjupar sig barnen i olika materialtekniker. Jag lägger stor vikt vid att varje deltagare ska utveckla sitt eget personliga uttryck och få en bred kunskap i konstens grunder. Förutom måleri, skulptur och teckning har vi vid varje tillfälle samtal runt konst och dess uttryck. Samtalen utvecklar barnens seende, tankar och förmåga att formulera i ord det man ser. Jag tror att det är viktigt att bli en kritiskt tänkande människa i det samhälle vi har där det bara flödar ut bilder. Jag tror också det är viktigt med det motsatta, att kunna uppleva njutning av det vackra som finns runt oss, en rosa soluppgång eller en vacker skulptur. Att stanna upp, se, tolka och ta in.

Barnen har ställt ut i Aspö kyrka samt på Blekinge Läns museum. Förutom terminskurserna och workshops har jag även kurser på skolloven, riktade till barn i alla åldrar. 

1/22