M i n   v i s i o n   m e d   k u r s e r n a

”Min vision med konsten är att få deltagarna att uppleva att det konstnärliga skapandet ger kraft, utlopp, utveckling och njutning. Jag vill bredda deltagarnas möjlighet att uttrycka sig så att de hittar sin väg som känns rätt för dem.

I mina lekfulla övningar är det alltid en djup mening bakom varför jag vill att gruppen gör den. För mig är det inte hållbart att dela upp deltagare i akryl och akvarell, eller nybörjare och fortsättare, då jag är övertygad om att genom olikheter uppstår dynamiken som är viktig för att det kreativa ska komma igång.

Någon som är säker på pennan kanske är osäker i uttrycket vice versa. Därför påverkar alla varandra framåt i en utveckling med rätt handledning. Anledningen att jag inte vill dela upp i akvarellmåleri och akrylmåleri är att jag tror på att man aldrig ska stänga några dörrar för olika material. Inte heller när det gäller vilken stil man ska ha.

Vill en deltagare lära sig teckna fotorealistiskt, en annan vill lära sig släppa och måla helt abstrakt känslomässigt, så är det min uppgift att guida dem i den riktning de vill och hjälpa dem få den kunskap de behöver för att få det uttryck de vill ha i sin målning. Det är också min uppgift att vägleda när vilsenheten eller osäkerheten blir ett hinder.

Genom mina olika övningar i måleriet vill jag spränga gränser för att öka kreativitet, kraft, mod och kunskap. Det är härligt att se när det plötsligt lossnar och deltagaren får sitt flöde och tiden stannar. Måleri är inte bara konst utan också ett andrum, precis som andra konstnärliga områden som t.ex. dans, teater, design, musik etc…för alla människor är det livsviktigt att ha en kreativ kanal för uttryck.” 

 

M i n   v i s i o n  m e d   k o n s t e n

”Jag arbetar alltid i serier, ibland i akvarell och ibland i akryl eller tusch. 

I akvarell målar jag oftast förenklad avbildning där pigmenten får eget utrymme med färgers lyster i lek med pappret och vattnet. Akvarellen ska alltid behandlas varsamt och sparsamt men i ett frodigt flöde. Därför är det skönt att ha akrylen som bas i blandtekniker där inte torka och slumpen styr. 

Jag skapar gärna organiska former med inslag av sniglar, sländor och kroppar. Jag vill lyfta fram våra vackra små djur och naturens betydelse för oss. 

.I serierna fördjupar och begränsar jag mig med i vissa färger, former och material. Jag känner en förälskelse i det senaste jag skapat, innan jag lämnar det bakom mig och går vidare in i nästa tema. Det är ett kärleksförhållande till måleriet där jag ständigt har tankarna i det nya som ska komma."